Bagaimana memilih peranti mobiliti yang ideal

Produk dikategorikan mengikut keadaan fizikal pengguna –

Mobiliti Berkurang

Standard Kerusi Roda Manual

Kehilangan Mobiliti dengan Kawalan Batang Yang Baik

Permindahan Kerusi Roda Manual
Standard Kerusi Roda Elektrik

Kehilangan Mobiliti dengan Kawalan Batang Separa

Kerusi Roda Manual Kedudukan
Kerusi Roda Elektrik Kedudukan

Bagaimana memilih alat bantuan mobiliti yang sesuai

Produk dikategorikan mengikut keupayaan fizikal pengguna –

Kehidupan di Roda KARMA

Kehidupan Beroda KARMA

Hubungi KARMA Medical Malaysia