Cara Mendapatkan Pembiayaan Kerusi Roda di Malaysia Melalui Agensi Kerajaan

 1. Pesakit mesti mempunyai preskripsi dari Doktor Pakar dari hospital kerajaan sahaja. Sekiranya preskripsi ditulis oleh Pembantu Perubatan atau Pegawai Perubatan, permohonan akan ditolak. Dalam preskripsi, Doktor Pakar mesti memasukkan rekod perubatan dan menyatakan sebab mengapa pesakit memerlukan kerusi roda. Termasuk juga sekurang-kurangnya 3 sebut harga dari syarikat yang berbeza.
 2. Permohonan yang lengkap kemudian akan dihantar ke Jabatan Kerja Sosial & Perubatan (JKSP).
 3. Pegawai JKSP akan membuat permohonan dan akan menghantar surat permohonan ke Pejabat Kerajaan masing-masing, iaitu. Perkeso, Sektor Kerajaan jabatan masing-masing, Majikan, Jabatan Hal Ehwal Veteran (JHEV), Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), dan lain-lain.
 4. Jabatan masing-masing akan melalui aplikasi dan menemu ramah pemohon.
 5. Sekiranya permohonan telah diluluskan, PO akan dikeluarkan kepada syarikat pembekal yang dipillih. Sekiranya permohonan diluluskan daripada sektor kerajaan, pembelian akan dibuat melalui sistem e-perolehan. Para pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dan mempunyai kod bidang tertentu, akan dijemput untuk menghantar sebut harga melalui sistem e-perolehan. Sekiranyan vendor yang layak dan memenuhi syarat yang diberikan, vendor akan mendapat notifikasi dalam sistem e-perolehan dan LO akan dikeluarkan
 6. Kerusi roda akan dihantar terus kepada pesakit ataupun ke jabatan yang meluluskan permohonnan. Kadang kala, penghantaran akan dilakukan di hospital yang memintanya kerana doktor pakar hospital hendak memastikan apa yang dibekalkan kepada pesakit adalah sama yang diminta oleh doktor pakar

Untuk Perkeso;

 1. Permohonan akan dihantar melalui Hospital Kerajaan melalui Jabatan Kerja Sosial & Perubatan (JKSP) di mana preskripsi mesti ditetapkan oleh Doktor Pakar berserta rekod perubatan, keadaan, dan alasan mengapa pengguna memerlukan kerusi roda.
 2. JKSP akan menghantar permohonan tersebut ke pejabat Perkeso Daerah / Negeri.
 3. Pegawai Daerah / Negeri akan menemu ramah pemohon untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan pesakit.
 4. Selepas menemu ramah, pegawai akan menghantar permohonan secara dalam talian menggunakan portal iRIS Perkeso di mana Pengurus Kes dari Pusat Rehabilitasti Tun Abdul Razak, Melaka akan membuka fail dan meneruskan permohonan ke jabatan masing-masing seperti Terapi Pekerjaan atau Fisioterapi.
 5. Para pegawai fisioterapi ataupun pegawai carakerja akan membuat kajian permohonan untuk mengetahui lebih dalam keadaan pesakit. Kadang-kadang, para pegawai daripada Pusat Rehabilitasi Tun Abdul Razak akan membuat lawatan ke rumah pesakit untuk mengetahui keadaan pesakit lebih lanjut lagi
 6. OT atau PT akan memutuskan jenis peralatan dan / atau model kerusi roda melalui mesyuarat. Ini tidak semestinya berdasarkan peralatan yang dicadangkan oleh Doktor Pakar.
 7. Setelah mendapat persetujuan bersama dalam mesyuarat dalam peralatan yang diperlukan, Perkeso akan mendapatkan sebutharga daripada vendor yang berdaftar didalam portal iRIS Perkeso.
 8. Selepas tarikh tutup penyerahan, jawatankuasa pemilihan akan meneliti setiap sebut harga dan memberikan tender.
 9. Pembekal akan diberitahu mengenai pemberian tender dan PO akan dikeluarkan.
 10. Pembekal akan menyelesaikan penghantaran dan memberi nasihat kepada pesakit mengenai cara menggunakan peralatan dan / atau kerusi roda.

 

Kami sedia membantu 

PeKa B40 adalah agensi pihak ketiga yang dapat membantu anda menyusun permohonan anda.

Garis panduan ini akan meringankan beban anda dalam apa dokumen ataupun langkah yang diperlukan semasa membuat pembiayaan kerusi roda di Malaysia. Sekiranya anda memerlukan bantuan lebih lanjut, KARMA Malaysia sentiasa ada untuk membantu anda dalam memilih kerusi roda yang sempurna. Bercakap dengan wakil KARMA hari ini! 

Hubungi kami: 03-5612 1921 / 010 – 238 1921

Email kami: [email protected]